Logo
Logo BIP

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek

Ogłasza:

 

       Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości znajdującej się na parterze w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku o powierzchni 74,80 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni od 01.08.2024r. do 31.07.2027r. wraz z powierzchnią zewnętrzną (42 m2) na z przeznaczeniem ogródek letni.

Oferty należy składać do dnia 18.07.2024r. do godz. 09:00

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek

Ogłasza:

 

       Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości znajdującej się na parterze w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku o powierzchni 74,80 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni od 01.08.2024r. do 31.07.2027r. wraz z powierzchnią zewnętrzną (42 m2) na z przeznaczeniem ogródek letni.

Oferty należy składać do dnia 09.07.2024r. do godz. 09:00

 

WYNIK POSTĘPOWANIA: w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta