Logo
Logo BIP

Dane teleadresowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1

87-720 Ciechocinek

NIP 8911404321

REGON 910855711

KRS 0000002309


SEKRETARIAT:

tel. 54 283 91 09

fax. 54 283 63 70

e-mail: sekretariat@sanatoriumorion.pl


RECEPCJA:

tel. 54 283 91 00

e-mail: recepcja@sanatoriumorion.pl


MARKETING:

  tel. 54 283 91 14

  tel. 54 283 91 10

 e-mail: rezerwacja@sanatoriumorion.pl

e-mail: marketing@sanatoriumorion.pl


PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK:

tel. 54 283 94 01

e-mail: pielegniarka@sanatoriumorion.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

tel. 54 283 91 11

e-mail: ksiegowa@sanatoriumorion.pl


KASA:

tel. 54 283 91 07    

  e-mail: kasa@sanatoriumorion.pl


KADRY:

tel. 54 283 91 12

kadry@sanatoriumorion.pl


DZIAŁ ŻYWIENIA:

tel. 54 283 91 25

e:mail: zywienie@sanatoriumorion.pl


ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY I FIZJOTERAPII:

tel. 54 283 91 86

e-mail: rehabilitacja@sanatoriumorion.pl


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

tel. 54 283 91 16

e-mail: kierownik@sanatoriumorion.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

ePUAP: /spzozorion/skrytka lub /spzozorion/SkrytkaESP


Adres skrzynki e-Doręczenia:

AE:PL-31105-38009-HSBJU-28