Logo
Logo BIP

Strona główna

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

BIP LOGO

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  „ORION” w Ciechocinku

 

ul. Warzelniana 1
87-720 Ciechocinek

 

NIP 8911404321

REGON 910855711

KRS 0000002309

RPWDL 000000018661

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2020, poz.2176 ) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2020r. poz. 2176)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10, poz. 68)
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 r. poz. 2070 t.j.)