Logo
Logo BIP

Dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

Zgodnie z & 13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2008 r. w sprawie reklamy produktów medycznych  (Dz..U. Nr 120 poz. 1327) informujemy firmy farmaceutyczne i ich przedstawicieli handlowych, że istnieje konieczność uzyskania zgody Dyrektora Sanatorium na przedstawienie oferty handlowej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW "ORION" w Ciechocinku. W celu uzyskania takiej zgody należy wypełnić i złożyć w Sekretariacie Sanatorium załączony poniżej wniosek.