Logo
Logo BIP

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Data zawarcia umowy: 20.03.2024 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH W 2024 ROKU.

Pierwszy turnus rozpoczyna się się 07.04.2024r, planowany termin zakończenia ostatniego turnusu 13.10.2024r.

Ze środków z dotacji zostaną pokryte koszty związane z realizacją programów zdrowotnych w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, realizowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r., a w szczególności koszty realizacji następujących zadań:

1. Zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące:

a) warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych,

b) zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji),

c) porady (lekarskie lub psychologiczne),

2. Zbiegi rehabilitacyjne,

3. Opieka lekarska i pielęgniarska.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 20.03.2024 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  231.000,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 104.300,00 ZŁ


Data zawarcia umowy: 13.03.2024 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZEBUDOWĘ POKOI IV I VI PIĘTRA BUDYNKU A DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z MONTAŻEM DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Uzasadnienie celowości inwestycji : zwiększenie ilości pokoi, dostosowanie do wymogów ppoż oraz przystosowanie pokoi dla osób niepełnosprawnych.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 13.03.2024 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 848 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 431 291,31 zł


Data zawarcia umowy: 15.03.2023 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Uzasadnienie celowości zakupu agregatu : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz.633) zarządza się, co następuje:

 § 42. Rezerwowym źródłem zaopatrzenia  w energię elektryczną jest agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 15.03.2023 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 120 000,00  zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 227 376,58 zł.


Data zawarcia umowy: 15.03.2023 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZEBUDOWĘ POKOI IV I VI PIĘTRA BUDYNKU A DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z MONTAŻEM DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Uzasadnienie celowości inwestycji : zwiększenie ilości pokoi, dostosowanie do wymogów ppoż oraz przystosowanie pokoi dla osób niepełnosprawnych.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 09.03.2023 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 013 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 4 668 800,00  ZŁ ( razem od 2021 r. w 2023 r. 4 572 200,00 zł).


Data zawarcia umowy: 15.03.2023 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Uzasadnienie celowości zakupu: rozszerzenie działalności oraz wymiana niesprawnego jednego urządzenia.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 15.03.2023 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 60 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 86 000,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO :

1. System do rehabilitacji funkcjonalnej – 1 kpl.

2. System do rehabilitacji funkcjonalnej z kontrolą równowagi – 1 kpl.

3. Urządzenie do podgrzewania plastrów borowinowych – 1 szt.


Data zawarcia umowy: 04.10.2022 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIE PN.:,,BUDOWA DROGI POŻAROWEJ W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA ,,ORION” W CIECHOCINKU „.

Uzasadnienie celowości budowy: Spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z późn.zm.)

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 20.04.2022 r.

Aneks do umowy dotacyjnej  nr 1 z 17.10.2022 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 504 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 694 330,45 ZŁ


Data zawarcia umowy: 17.03.2022 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH W 2022 ROKU.

Pierwszy turnus rozpoczyna się się 28.08.2022r, planowany termin zakończenia ostatniego turnusu 27.11.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  147.000,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77.000,00 ZŁ

Ze środków z dotacji zostaną pokryte koszty związane z realizacją programów zdrowotnych w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, realizowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r., a w szczególności koszty realizacji następujących zadań:

1. Zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące:

a) warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych,

b) zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji),

c) porady (lekarskie lub psychologiczne),

2. Zbiegi rehabilitacyjne,

3. Opieka lekarska i pielęgniarska.


Data zawarcia umowy: 20.04.2022 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Uzasadnienie celowości zakupu: wymiana zużytego sprzętu. Zakup niezbędny ze względu na wywiązanie się z kontraktu NFZ.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 20.04.2022 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 111 780,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO :

1. Wanny balneologiczne 6 zaworowe – 4 szt.

2. Urządzenie do suchych kąpieli CO2 – 1 szt.

 


Data zawarcia umowy : 11.05.2021 r.

DOTACJA CELOWA  MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku "- etap III.

Roboty budowlane rozpoczęły się 11 maja 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji  16 sierpnia 2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 458 676,00 ZŁ

 Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na : 

 • aranżację części basenowej wraz z montażem kanałów wentylacyjnych pod sufitem podwieszanym w części basenowej;
 • modernizacja centrali wentylacyjnej do pomieszczeń basenu;
 • budowa szybu windowego;
 • przebudowa korytarzy;
 • przebudowa pomieszczeń w części ZPiF;
 • przebudowa pomieszczeń na potrzeby ratownika wodnego;
 • wymianie instalacji oświetleniowej;
 • wymianie instalacji co i cw.

 


 Data zawarcia umowy: 13.05.2021 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

 Uzasadnienie celowości zakupu: dwa urządzenia zostały zakupione ze względu na przekroczony resurs eksploatacji, dużą awaryjność- wymiana zużytego sprzętu. Zakup niezbędny ze względu na wywiązanie się z kontraktu NFZ. Pozostałe dwa urządzenia to doposażenie bazy zabiegowej- inwestycje modernizacyjne.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 15.06.2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 156 125,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO :

 1. wannę do hydromasażu;
 2. urządzenie do krioterapii azotem;
 3. aparat do terapii falą uderzeniową;
 4. urządzenie do strefowego masażu membranowego.