Logo
Logo BIP

Przedmiot działalności jednostki

Podstawowym celem Sanatorium jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, uzdrowiskowej, leczniczej, rehabilitacyjnej w zakresie chorób: ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego, górnych dróg oddechowych,  kardiologicznych i nadciśnienia, naczyń obwodowych,  reumatologicznych, otyłości, osteoporozy oraz promocji zdrowia.         

Sanatorium powołane jest do realizowania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w ramach lecznictwa uzdrowiskowego na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym Sanatorium podpisało umowę na świadczenie usług leczniczych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie umów oraz kuracjuszy pełnopłatnych.