Logo
Logo BIP

Majątek - Sytuacja Finansowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku

 

Adres: ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek

Właściciel: Skarb Państwa

Forma władania: nieodpłatne użytkowanie

Powierzchnia zajmowanego gruntu: 1,9081ha

Powierzchnia użytkowa: 12425,9 m2


 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

27.05.2024r.


 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

29.05.2023r.


 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

21.06.2022r.


 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok

 

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

22.06.2021r.


 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

27.05.2020r