Logo
Logo BIP

Rejestry

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA "ORION" w Ciechocinku

prowadzi następujące rejestry:

  • Rejesty kadrowe
  • Rejestry finansowo-księgowe
  • Rejestry płacowe
  • Rejestry usług medycznych
  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Rejestr zawartych umów
  • Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Informacje zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów, oraz dokumentacji pracowniczej, w tym archiwalnej, udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej (pacjenta, byłego pracownika) do wglądu, a także w formie kserokopii i odpisów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.