Logo
Logo BIP

Kierownictwo jednostki

 

Kierownictwo jednostki:

 

Dyrektor: lek. med. Jacek Makowski

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa:  dr n. med. Radosław Brukiewa

Główna Księgowa: Elżbieta Spychalska

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: Marek Izydorczyk

Przełożona Pielęgniarek: Małgorzata Karaś

Kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii: Agnieszka Wyborska

Koordynator Działu Żywienia: Aleksandra Lewandowska