Logo
Logo BIP

Dostęp do informacji

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie.

         Informacje publiczne będące w posiadaniu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "ORION" w Ciechocinku, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 2176, z późn. zm.).

Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć lub przesłać:

1) pocztą na adres:

          SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "ORION"
          ul. Warzelniana 1
          87-720 Ciechocinek
 

2) Faksem, e-mailem lub ePUAP :

            fax: 54 283 63 70

e-mail: sekretariat@sanatoriumorion.pl 

ePUAP:  /spzozorion/skrytka lub /spzozorion/SkrytkaESP